Tag: agama islam

  • Islam Adalah Darah Daging Kita, Takkan Hidup Manusia Tanpanya

    Majalah Islam Online Update, Islam Darah Daging Kita

    Ada nasihat indah dari seorang ulama tabi’in yang tak asing di telinga, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, “Wahai saudaraku, sesungguhnya Islam adalah darah dagingmu…” Betapa tepatnya perumpamaan beliau tentang agama sebagaimana darah dan daging, karena agama yang benar adalah ruh manusia dan intinya. Apabila Islam itu lenyap dari diri seseorang, maka ia seperti bukan lagi […]

  • Rahmatan lil ‘alamiin versi Anu

    rahmatan lil 'alamin

    Islam adalah agama Rahmatan lil ‘alamin, semua orang sepakat akan hal ini. Artinya islam adalah agama yang membawa keadilan, kedamaian dan rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya manusia terlebih orang islam, akan tetapi segenap makhluk yang ada di dunia ini yang meliputi manusia, jin, binatang, tumbuhan dan benda mati. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Anbiya: […]