Sa’ad bin Mu’adz, Kematiannya Menggetarkan ‘Arsy Ar-Rahman

Perang Badar menjelang. Rasulullah ﷺ dihadapkan pada pilihan harus menghadapi seribu pasukan kafir Quraisy, sementara jumlah pasukan kaum muslimin hanya sekitar tiga ratus orang. Beliaupun meminta pendapat para sahabat. Para pimpinan Muhajirin menyatakan siap menghadapi peperangan sampai titik darah penghabisan. Sedangkan para sahabat Anshar yang merupakan mayoritas peserta pasukan belum memberi pandangan. Beliapun meminta pendapat mereka.

Pemimpin pasukan Anshar yang tidak lain adalah Sa’ad bin Mu’adz dengan mantap berkata, “Kami sudah beriman dan membenarkan anda. Kami bersaksi bahwa apa yang anda bawa adalah kebenaran. Kami telah bersumpah dan berjanji untuk patuh dan taat. Maka majulah terus wahai Rasulullah seperti yang anda kehendaki. Demi Dzat Yang mengutus anda dengan kebenaran, andaikata anda berjalan bersama kami lalu terhalang lautan dan anda menghendaki untuk terjun, maka kami pun akan terjun pula bersama anda. Tak seorangpun yang akan mundur diantara kami. Sesungguhnya kami dikenal sebagai orang-orang yang sabar dan jujur di dalam pertempuran. Semoga Allah memperlihatkan kepada anda apa yang menyenangkan anda. Maka majulah bersama kami dengan barokah Allah.”

Jaminan Sa’ad bin Mu’adz Radhiyallahu ‘anhu melegakan hati Rasulullah ﷺ. Dan pasukan Islam itu pun bertekad untuk menghadapi musuh meskipun jumlah dan kekuatan tidak berimbang. Akhirnya, peperangan tersebut disudahi dengan kemenangan gemilang kaum muslimin.

Musuh-musuh Islam tak pernah berhenti dari keinginan menumpas gerakan Islam. Kali ini mereka bersekutu untuk mengadakan penyerangan habis-habisan ke Madinah. Pasukan gabungan yang dimotori kaum Quraisy dan dibantu kaum Yahudi yang telah bersekongkol dan mengompori para kabilah Arab untuk menyerang Rasulullah, telah bergabung dalam jumlah besar, sekitar sepuluh ribu orang. Melebihi jumlah penduduk Madinah saat itu.

Sebelum musuh masuk, kaum muslimin pun bersiasat membuat parit, sehingga pertempuran itu disebut perang  Khandaq. Akibatnya pasukan musyrik tidak bisa masuk. Mereka hanya menyerang dari jarak jauh dengan lemparan panah dan tombak. Saat berjaga, sebuah anak panah melesat dan berhasil memutuskan urat lengan pemimpin Anshar, Sa’ad bin Mu’adz. Darah segar pun mengucur dari tangan beliau. Sa’ad Radhiyallahu ‘anhu kemudian berdoa, ” Ya Allah, jika Engkau masih menyisakan peperangan dengan kaum Quraisy, maka berikanlah sisa kehidupan kepadaku. Sesungguhnya tidak ada yang lebih saya inginkan selain berjihad memerangi satu kaum yang telah menyakiti, mendustakan dan mengusir Rasul-Mu. Jika memang Engkau telah menyelesaikan peperangan antara kami dan mereka maka jadikanlah luka ini sebagai pintu syahidku. Dan Janganlah Engkau matikan diriku sampai aku merasa senang dengan apa yang terjadi pada bani Quraidhah.”

Doa lelaki shalih itupun terkabul. Darah di urat tangannya mulai terhenti. Meskipun akhirnya beliau harus menjalani perawatan di kemah perawat Islam, Rufaidah. Rasulullah ﷺ pun memerintahkan agar kemah perawatan Sa’ad diletakkan di masjid agar beliau bisa sering menjenguknya.

Setelah Allah hinakan pasukan gabungan dengan kegagalan menguasai Madinah dan mereka pulang dengan tangan hampa, tiba saatnya untuk memberesi para pengkhianat. Bani Quraidhah, salah satu kelompok Yahudi yang tinggal di Madinah telah bersekongkol dengan pasukan musuh untuk membantu menghancurkan kaum muslimin. Padahal sebelumnya mereka terikat perjanjian damai dengan Rasulullah ﷺ. Rasulullah pun kemudian mengepung mereka sampai mereka menyerah, dengan syarat yang menjatuhkan hukuman adalah Sa’ad bin Mu’adz. Mereka memilih Sa’ad bin Mu’adz karena sebelumnya telah terjadi pertemanan yang baik dengannya.

Rasulullah ﷺ pun mendatangkan Sa’ad bin Mu’adz ke bani Quraidhah. Sesampai di sana, kaumnya mengingatkan beliau agar jangan memberi hukuman terlalu berat karena bani Quraidhah sejak jaman dahulu adalah sekutu mereka. Dengan tegas beliau berkata, “Tibalah saatnya untuk tidak takut lagi di jalan Allah dengan celaan orang-orang yang suka mencela.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Berilah hukuman pada mereka.” Beliau berkata, “Saya memberi putusan pada mereka, hendaknya para lelakinya dibunuh, sedangkan para wanita dan anak-anak menjadi tawanan, dan harta bendanya dibagi sebagai ghanimah.” Beliau ﷺ menimpali putusan Sa’ad, “Engkau telah menghukumi mereka sesuai dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.”

Beberapa hari kemudian luka Sa’ad memecah sehingga darah banyak keluar dari tangannya. Pada saat kritis tersebut Rasulullah ﷺ memangku kepalanya dan berdoa, “Ya Allah, sesungguhnya Sa’ad telah berjihad di jalan-Mu, membenarkan Rasul-Mu, dan telah melaksanakan kewajibannya. Maka terimalah ruhnya dengan sebaik-baik cara Engkau menerima ruh.”

Dengan susah payah, di akhir hayatnya Sa’ad pun berkata, “Semoga keselamatan bagimu wahai Rasulullah, saya bersaksi bahwa Engkau adalah utusan Allah.” Kemudian beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Abu Bakar dan umar Radhiyallahu ‘anhuma yang juga berada di situ tak kuasa menahan tangis haru dan kesedihan atas kematian salah seorang pemimpin Anshar tersebut.

Saat kaum muslimin mengangkat jasad Sa’ad bin Mu’adz terjadi keanehan. Mereka merasa sangat ringan sekali padahal tubuh Sa’ad tinggi besar. Beliau ﷺ bersabda, “Tidak ada yang membuat tubuhnya ringan kecuali karena telah turun para malaikat dalam jumlah banyak, mereka belum pernah turun sebelumnya. Dan mereka ikut mengangkatnya bersama kalian.”

Rasulullah ﷺ juga bersabda, “Inilah lelaki shalih yang kematiannya membuat Arsy bergoncang karena gembira dengannya, dibukakan pintu-pintu langit baginya, dan ada tujuh puluh ribu malaikat yang menyaksikannya yang sebelumnya mereka belum pernah turun ke bumi.”

Ya, lelaki shalih tersebut telah meninggalkan dunia di usianya yang ke tiga puluh tujuh. Beliau telah berhasil mengukir sejarah kehidupannya dalam jihad dan pengorbanan untuk tegaknya Islam. Semoga kita tidak terhalangi untuk mengikuti jejak lelaki shalih tersebut. Amin. (Maraji’: Siyar A’lamin Nubala’, Asadul Ghabah, Shifatu Shafwah, Rakhikul Makhtum).

 

Oleh: Redaksi/Kisah Sahabat