Tag: keutamaan amal

  • Mereka Yang Mendapatkan Pahala Tanpa Beramal

    arrisalahnet Mereka Yang Mendapatkan Pahala Tanpa Beramal

    Saat di mana Nabi shallallahu alaihi wasallam sedang mempersiapakan perbekalan dan kendaraan menjelang keberangkatan perang Tabuk, beberapa orang fakir di kalangan sahabat bermaksud untuk mendaftarkan diri mereka turut dalam barisan pasukan fie sabilillah. Akan tetapi, mereka yang tidak memiliki kendaraan sendiri namun sudah bersemangat dan bertekad bulat untuk ikut serta itu tidak mendapatkan tumpangan kendaraan […]