Tag: Bara Api Perang Badar

  • Bara Api Perang Badar

    Perang Badar

    Orang yang pertama kali mengobarkan bara peperangan badar adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang laki-laki yang bengis, kejam serta sangat buruk akhlaknya. Dengan sombongnya keluar dari barisan kaum quraisy maju ke depan barisan kaum muslimin seraya berkata : “Aku bersumpah kepada Allah, aku pasti benar – benar akan mengambil air minum dari kolam kalian, […]