Category: Uswah

 • Warisan Terbaik Untuk Anak

  majalah ar-risalah, warisan terbaik untuk anak

  Di hari pembaiatan Khalifah al-Mansur, datanglah Muqatil bin Sulaiman rahimahullah. Kemudian sang khalifah pun berkata kepadanya, ”Nasihatilah aku wahai Muqatil!” Beliau menjawab, “Apakah nasihat dengan apa yang pernah saya lihat, ataukah dengan apa yang pernah saya dengar?” Khalifah menjawab, “Nasihatilah aku dengan apa yang pernah engkau lihat!” Muqatil mulai memberikan nasihat, “Wahai Amirul mukminin, adalah […]

 • Keteladanan 3 Tokoh Wanita

  majalah ar-risalah, keteladanan 3 tokoh wanita

  Insan pertama yang menyambut dakwah Islam adalah seorang wanita, yakni Khadijah binti Khuwailid. Yang pertama kali syahid di dalam Islam juga seorang wanita, yakni Sumayyah. Yang paling dicintai Nabi di antara semua manusia yang ada juga seorang wanita, yakni Aisyah. Dimana Rasul pernah ditanya tentang manusia yang paling beliau cintai maka Rasul menjawab “Aisyah”. Tiga […]

 • Muslimah dalam Perjalanan Hijrah

  majalah ar-risalah, muslimah dalam perjalanan hijrah

  Hijrah itu berat, baik secara lahiriya maupun batiniyah. Karena hijrah membutuhkan keberanian dan kesiapan mental luar biasa. Meninggalkan kenyamanan dan tempat yang sudah bertahun-tahun jelas bukan perkara mudah. Ada banyak konsekuensi yang harus dihadapi dari aktivitas ini. Namun, hijrah tetaplah sebuah syariat yang mesti dijalani. Ia bahkan tak hanya wajib dilakukan oleh para lelaki yang […]

 • Sa’ad bin Mu’adz, Kematiannya Menggetarkan ‘Arsy Ar-Rahman

  majalah arrisalah, Sa'ad bin muadz Kematiannya Menggetarkan 'Arsy Ar Rahman

  Perang Badar menjelang. Rasulullah ﷺ dihadapkan pada pilihan harus menghadapi seribu pasukan kafir Quraisy, sementara jumlah pasukan kaum muslimin hanya sekitar tiga ratus orang. Beliaupun meminta pendapat para sahabat. Para pimpinan Muhajirin menyatakan siap menghadapi peperangan sampai titik darah penghabisan. Sedangkan para sahabat Anshar yang merupakan mayoritas peserta pasukan belum memberi pandangan. Beliapun meminta pendapat […]

 • Indahnya Adzan di Mata Generasi Pilihan

  majalah ar-risalah, indahnya lantunan adzan di mata generasi pilihan

  Adzan adalah syiar yang agung, tiada yang membencinya selain setan dan orang-orang rendahan yang mengikuti jejak setan yang anti terhadap adzan. Allah menyebut kurang akal siapapun yang memperolok adzan, sebagaimana firman-Nya. “Dan apabila kalian menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) salat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak […]

 • Abdullah bin Ummi Maktum, Mujahid buta Pemegang Bendera Islam

  majalah ar-risalah, Abdullah bin Ummi Maktum Mujahid buta pemegang bendera Islam

  Saat itu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam tengah berhadapan dan berdialog dengan para pembesar Quraisy. Beliau sangat berharap para tokoh tersebut bisa mendapat hidayah Islam, sehingga bisa mengajak kaumnya untuk turut masuk Islam. Saat pembicaraan menghangat, tiba-tiba muncullah seorang buta dan menyeru, “Muhammad, Muhammad, ajarkanlah padaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.” Ada rona ketidaksukaan pada […]

 • Abdullah bin Mas’ud, Mantan Penggembala yang Menjadi Ulama Terkemuka

  majalah arrisalah, kisah abdullah bin mas'ud

  Siang itu sangat terik. Nampak dari kejauhan dua lelaki dewasa mendekati seorang anak penggembala yang sedang menggembala kambing. Dua lelaki itu tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan sahabat setianya Abu Bakar RDL. Keduanya yang merasa sangat kehausan berkata pada si penggembala, “Wahai anak muda, tolong perahkan untuk kami susu kambing itu agar rasa […]

 • Muslihat Sempurna Nuaim bin Masud Pada Sekutu Ahzab

  majalah artikel sejarah islam, muslihat sempurnah di perang ahzab

  Terbunuhnya Amr bin Abdi wad tak lantas membuat pasukan ahzab menyerah. Mereka tetap melakukan pengepungan Madinah, bahkan sebuah strategi telah disiapkan untuk mengalahkan Rasulullah dan pasukannya. Pasukan ahzab berencana membujuk bani Quraizhah (salah satu kabilah Yahudi Madinah) untuk melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Strategi tersebut segera dijalankan dengan mengirimkan Huyyai bin Akhthab untuk menemui pimpinan bani […]

 • Duel Menegangkan Antara Dua Ahli Pedang

  kisah islami majalah arrisalah, duel tegang dua ahli pedang di perang ahzab

  Penggalian parit akhirnya selesai dalam waktu enam hari. Kondisi Madinah makin mencekam, anak-anak dan wanita diungsikan ke benteng milik Bani Haritsah, benteng paling kokoh saat itu. Pasukan Muslim mulai menyiapkan fisik dan mental mereka untuk menyambut pasukan Quraisy dan sekutu yang mulai tampak di kejauhan. Pasukan musuh mulai berdatangan bak air bah. Dari arah selatan […]

 • Anas bin Malik, Sepuluh Tahun Serumah dengan Rasulullah

  majalah islami update online Anas bin Malik, Sepuluh Tahun Serumah dengan Rasulullah

  Di pagi yang cerah, beberapa lelaki Anshar berteriak: “Sesungguhnya Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam  dan Shahabatnya telah tiba di jalan dekat Madinah.” Dengan serta merta para lelaki Anshar yang telah beberapa lama menunggu kedatangan Rasul Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, segera menuju ke arah jalan secara bergelombang menyambut Rasulullah . Demikian pula halnya dengan anak-anak Anshar. Belum berapa […]

 • Milyarder Muslim Yang Membuat Iri Semua Kaum Muslimin

  arrisalahnet Milyarder Muslim Yang Membuat Iri Semua Kaum Muslimin

  Kekuatan kaum muslimin mulai membuat Romawi tidak tenang. Kaisar Heraklius melihat ancaman besar jika kaum muslimin Madinah tidak segera digulung. Apalagi beberapa kabilah Arab mulai bergabung dengan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam setelah sebelumnya mereka tunduk di bawah kekuasaan Romawi. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera menyerang kota Madinah. Berita tersebut segera direspon Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. […]

 • Dia Ingin Memiliki Nyawa Sebanyak Jumlah Rambutnya

  arrisalahnet Dia Ingin Memiliki Nyawa Sebanyak Jumlah Rambutnya

  Suatu hari, Umar mengirimkan pasukan ke Romawi. Pasukan Romawi berhasil menawan Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu ‘anhu. Mereka membawanya kepada kaisar mereka, Heraklius. “Ini adalah salah satu sahabat Muhammad”, kata mereka. Lantas Heraklius membujuk Abdullah, “Maukah Anda masuk agama Nashrani, dan sebagai gantinya aku akan menghadiahimu dengan separuh kerajaanku?” Dengan tegas Abdullah menjawab, “Andai kau berikan […]

 • Mukjizat Di Sebuah Parit

  arrisalahnet Mukjizat Di Sebuah Parit

    Setengah tahun berlalu sejak pengusiran Bani Nadhir, suasana damai menyelimuti Madinah. Dalam kondisi demikian, Rasulullah memfokuskan diri untuk memperbaiki tatanan hidup masyarakat Madinah. Suasana damai tersebut tak disukai oleh orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah. Sebelumnya di Madinah terdapat tiga kabilah besar Yahudi, Bani Qainuqa’, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah. Bani Qainuqa’ dan Bani […]

 • Bi’ru Ma’unah

  arrisalahnet tragedi Bi'ru Ma'unah

  Bulan Shafar tahun keempat hijriah, bulan yang sama terjadinya tragedi ar-Raji’, terjadi tragedi yang lebih memilukan. Ketika itu datang Abu Barra` ‘Amir bin Malik menemui Rasulullah  di Madinah, kemudian oleh beliau diajak kepada Islam. Ia tidak menyambutnya, namun juga tidak menunjukkan penolakan. Kemudian dia berkata: “Wahai Rasulullah, seandainya engkau mengutus shahabat-shahabat engkau kepada penduduk Najd […]

 • Tragedi Ar-Raji’

  tragedi ar-raji pangkalan air

  Kekalahan dalam perang Uhud menyebabkan pamor yang kurang menyenangkan bagi kaum Muslim. Wibawa mereka menjadi luntur di hadapan musuh. Orang-orang Yahudi dan munafik mulai berani menampakkan permusuhannya secara terang-terangan.  Madinah dikepung marabahaya dari segala penjuru. Tetapi semua marabahaya tersebut justru menjadi hikmah tersendiri bagi kaum Muslim untuk mengembalikan pamor yang sempat surut. Belum genap dua […]