Tag: kedudukan terendah di surga

  • Kedudukan Terendah Penghuni Jannah

    kedudukan terendah penghuni jannah

    Tentang penghuni surga yang paling dasar atau paling bawah, Nabi pernah bercerita dalam Haditsnya, Musa bertanya kepada Allah, “Bagaimana nasib penghuni surga yang paling rendah kedudukannya?” lalu Allah menjawab, “Yaitu orang yang datang setelah penghuni surga dimasukkan ke surga. Lalu dikatakan kepada orang ini, Masuklah ke surga!” Orang ini menjawab, “Wahai Rabbku, bagaimana akau bisa […]