Tag: lentera kubur

  • Lentera dan Makanan yang Selalu Menemani

    Imam asy-Syaukani dalam kitabnya al-Badru ath-Thaali’ menarasikan kisah yang bersumber dari Muhammad bin al-Asham; Ada seorang petani yang membangun sebuah masjid untuk shalat. Setiap malam dia mendatangi masjid dengan membawa lentera dan makan malam. Apabila ia mendapatkan orang yang layak mendapatkan sedekah, ia pun memberikan makan malamnya. Namun bila tidak mendapati, maka ia memakannya sendiri. […]