Category: Fatwa Masayikh

 • Seputar Aurat

  syahid

    Hukum Berwudhu’, Minum Dan Buang Air Kecil Sambil Berdiri Adakah larangan berwudhu’, minum dan buang air kecil sambil berdiri? Alhamdulillah, seorang muslim boleh berwudhu’ menurut keadaan yang lapang baginya, boleh duduk ataupun berdiri. Ia boleh minum sambil duduk ataupun berdiri, hanya saja mimun sambil duduk lebih utama. Demikian pula ia boleh buang air kecil […]

 • Apa Hukum Menjual Kucing dan Memelihara Anjing

  Tawasul Kepada Nabi

    Apa Hukum Menjual Kucing Apa hukum menjual dan membeli kucing? Jawab : Alhamdulillah, kebanyakan ulama membolehkan jual beli kucing, namun sebagian Ahli ‘ilmu mengharamkannya. Dan yang rajih (kuat) adalah pendapat yang mengharamkan jual beli kucing, karena terdapat hadits yang melarang menjual kucing dan tidak ada nash lain yang menyelisihinya. عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ […]

 • Seorang Wanita Menikah tanpa Wali

    Dia Ingin Mengulangi Akadnya, Tapi Suami Menolak Saya menikah beberapa bulan yang lalu tanpa sepengetahuan keluarga saya (keluarga saya non muslim). Maka kami sepakat pernikahan kami dilakukan secara rahasia hingga keluarga menyetujui. Pernikahan dilakukan sangat sederhana. Akan tetapi saya baru tahu kemudian bahwa pernikahan seperti itu tidak benar, karena tidak ada wali bagi saya […]

 • Menjadikan Orang Kafir Sebagai Wali Dan Minta Tolong Kepada Mereka

  Tanya : Apa perbedaan antara menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, dengan tolong menolong dengan mereka? Jawab : Berwali atau mengambil mereka sebagai penolong artinya untuk saling tolong dan saling bantu dalam urusan-urusan kekafiran mereka. Misalnya menolong orang-orang kafir itu memerangi kaum muslimin. Misalnya orang-orang kafir itu memerangi satu negeri Islam. Lalu sebagian kaum muslimin menolong […]

 • Mungkinkah Ahlussunnah dan Syiah Bersatu?

  Sejauh pengetahuan Anda tentang Rafidhah, bagaimanakah prinsip pendekatan antara ahlsunnah dan mereka? Jawab : Pendekatan antara Ahlussunnah dan rafidhah tidak mungkin dilakukan, karena akidah masing-masing berbeda. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Tauhid kepada Allah dan ikhlas beribadah kepadaNya. Dan bahwa tidak ada satu pun, baik malaikat yang terdekat dengan Allah maupun Nabi yang diutus yang […]

 • Hukum Positif? dan Membungkuk kepada Selain Allah adalah Haram

  Hukum Positif? Apakah para pemimpin yang memutuskan hukum tidak dengan wahyu yang diturunkan Allah dapat dikatakan sebagai orang-orang kafir? Kalau kita katakan mereka itu adalah muslim, bagaimana sikap kita terhadap firman Allah: “Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang yang kafir…”? (QS. Al-Maa-idah: 44). jawab […]

 • Tidak Tahu 1 Muharamnya Kapan

  Bagaimana kita berpuasa Asyuro pada tahun ini? Kami sekarang tidak mengetahui apakah telah masuk bulan Muharram, atau apakah bulan Dzulhijjah 29 hari atau 30 hari? Bagaimana kita menentukan hari Asyura dan berpuasa pada hari itu? Alhamdulillah, Jika kita tidak mengetahui, apakah bulan Dzulhijjah sempurna (30 hari) atau kurang (29 hari) dan tidak ada seorang pun […]

 • Fitnah Terbesar dan Gigi Palsu saat Wudhu

  Fitnah Terbesar Kenapa para Nabi mengingatkan kaummnya akan fitnah dajjal, meskipun diketahui bahwa ia keluarnya di akhir zaman? Jawab : Fitnah terbesar di muka bumi ini sejak diciptakan Nabi Adam ‘alaihissalam sampai hari kiamat adalah fitnah dajjal, sebagaiman disabdakan Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wasallam, oleh karena itu tidak ada Nabi sejak nabi Nuh ‘alaihissalam sampai Nabi […]

 • Mengakhirkan Qadha’ Puasa

  Apa hukum mengakhirkan qadha (membayar hutang) puasa Ramadhan? Jawab : Mengakhirkan membayar hutang puasa Ramadhan sampai datang Ramadhan berikutnya tidak diperbolehkan menurut pendapat masyhur dari para ahli ilmu, karena Aisyah Radhiallahu’anha berkata, “Aku punya hutang puasa Ramadhan dan tidak sempat aku bayar kecuali di bulan Sya’ban.” Ini menunjukkan tidak ada rukhshah atau keringanan untuk membayar […]

 • Haram Mengakali Syariat

  Tanya: Kawan saya ingin membeli emas senilai 1000 riyal dari saya dengan cara kredit.  Tapi saya katakan, “Tidak boleh kalau tidak kontan.” Lalu dia berkata, “Kalau begitu, pinjami aku 1000 riyal.” Akupun memberinya. Lalu tiba-tiba dia memberikan uang itu untuk membayar emas tersebut. dan kini statusnya, dia berhutang uang dari saya dan bukan emas. Apakah […]

 • Tukar Tambah Emas Haram

  Tanya: Bolehkah menukar emas lama (bekas dipakai) dengan emas baru, dengan memberikan selisih harga?   Jawab: Tidak boleh menukar emas kualitas buruk dengan emas kualitas baik dengan memberikan selisih harga, transaksi ini haram dan tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah riwayat di dalam as shahihain, dan kitab hadits yang lain tentang kisah Bilal RA, bahwasanya ia datang […]

 • Menyebut Rasulullah saw Orang Miskin

  Pada suatu hari kami berkumpul di majelis, salah satu dari kami menyebutkan sebuah hadits: “Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat bersama golongan orang orang miskin.” Kemudian ada yang mengatakan bahwa hadits ini tidak shahih, dan barang siapa yang berkata bahwa Nabi shalallahu […]

 • Hukum Membeli Boneka

  Ada berbagai macam bentuk boneka, diantaranya boneka yang terbuat dari kapas, yang bentuknya seperti karung yang memiliki kepala, tangan dan kaki. Ada pula yang bentuknya sangat mirip dengan manusia, dapat berbicara, menangis, atau berjalan layaknya manusia. Apa hukum membuat atau membelikan boneka-boneka semacam itu untuk anak-anak perempuan untuk tujuan pengajaran dan sebagai hiburan? Boneka yang […]

 • Charge HP di Masjid

  Tanya, “Saya pernah melihat ada seorang perempuan yang nge-charge hp dengan listrik Masjidil Haram. Apakah hal ini diperbolehkan?   Jawaban, “Alhamdulillah. Yang lebih hati-hati bagi seorang muslim adalah tidak melakukan hal tersebut dan memilih sikap wara’ atau hati-hati dalam masalah ini. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan” (HR […]

 • Tindik bagi bayi perempuan

  Apa hukum melubangi telinga dan hidung bayi perempuan untuk perhiasan ? Pendapat yang benar adalah, melubangi telinga tidak masalah. Karena tujuan dibalik itu untuk perhiasan yang dibolehkan. Sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa wanita-wanita sahabat memiliki perhiasan emas yang dipasag di telinga (anting-anting). Ini termasuk perbuatan melukai yang ringan dan cepat sembuh, terlebih lagi bila dilakukan […]