Category: Fatwa Masayikh

 • Puasa Setelah Hari ‘Asyura, Adakah Dalilnya?

  Puasa 'Asyura

  PERTANYAAN: Bagaimana pendapat anda berpuasa setelah hari ‘asyuro dan yang masyru’ berpuasa sebelumnya, apakah berpuasa setelah ‘asyuro terdapat dalilnya dari hadits sahih?   Jawab: Dalam musnad Imam Ahmad terdapat hadits : صُوْمُوْا يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ خَالِفُوا اْليَهُوْدَ “Berpuasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, selisihilah yahudi”. Dalam menyelisihi Yahudi bisa dengan berpuasa sehari […]

 • Wali Nikah Sekaligus Calon Suami

  arrisalahnet Wali Nikah Sekaligus Calon Suami

  Pertanyaan:  “Saya ingin menikahi anak perempuan paman saya dari jalur bapak, sedangkan saya adalah walinya karena perwaliannya diwakilkan kepada saya, kami tidak mempunyai kerabat dari ashabah (jalur laki-laki) juga tidak ada saudara laki-laki, dan tidak ada yang menggantikan saya untuk menjadi walinya, apakah saya harus mengatakan kepadanya: “Saya menikahkan anda dengan saya” dengan disaksikan oleh […]

 • Merapatkan Shaf Dan Meletakkan Tangan Di Sebelah Kiri

  Pertanyaan : Saya melihat sebagian orang yang shalat berdiri agak mundur dari barisan (tidak lurus), ada juga yang meletakkan tangannya di pinggang kiri, bagaimana hukumnya? Apakah ada madzhab yang berpendapat demikian? Jawab : Merupakan sunnah dari Nabi kita adalah meluruskan shaf, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa meluruskan shaf shalat hukumnya wajib. Ketika Nabi melihat dada […]

 • Tawasul Kepada Nabi

  Tawasul Kepada Nabi

  Apa hukum tawasul kepada Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wasallam, adakah dalil dalil yang mengharamkannya? Jawab : Hukum bertawasul kepada Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wasallam perlu dirinci, bila yang dimaksud bertawasul adalah dengan cara mengikuti dan mencitai Nabi, taat terhadap perintah dan meninggalkan larangan serta ikhlas dalam beribadah lillahita’ala, maka ini adalah yang disyariatkan oleh Islam. Sedangkan bertawasul […]

 • Puasa dan Zakat

  Puasa dan Zakat

  Berzakat Atas Nama Pembantu Rumah Tangga Pertanyaan : Apakah wanita yang berprofesi menjadi pembantu rumah tangga diwajibkan mengeluarkan zakat fitri? Jawab : Wanita pembantu rumah tangga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri karena ia juga seorang muslimah, akan tetapi apakah yang menanggung dirinya sendiri atau boleh ditanggung oleh tuan rumahnya?, maka pada dasarnya zakat firti wanita […]

 • Mengeluarkan Darah Sebelum Persalinan

  Mengeluarkan Darah Sebelum Persalinan

  Pertanyaan : Seorang muslimah hamil dan mengeluarkan darah 5 hari sebelum persalinan di bulan Ramadhan, apakah darah itu termasuk darah haidh atau darah nifas, dan apa yang harus ia lakukan? Jawab : Jika ia belum melihat tanda-tanda mendekatnya masa persalinan, seperti rasa sakit (mulas) akan melahirkan, maka darah yang keluar itu bukan darah haidh dan […]

 • Memulai Perayaan Tertentu dan Seminar Dengan Pembacaan Ayat Suci Al Qur’an

  Memulai Perayaan

  Apa hukum memulai perayaan, seminar dan perkumpulan dengan membaca (beberapa ayat) dari Al-Qur’an? Alhamdulillah Bukan termasuk sunnah, karena bukan bagian dari petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya –menurut sepengetahuan kami-. Terus menerus melakukan hal tersebut termasuk mengamalkan bid’ah dalam agama dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Syeikh Ibnu […]

 • Hukum Mengucapkan, “Saudaraku ….

  hukum mengucapkan

  Pertanyaan : Apa hukum mengucapkan kepada orang kafir dengan ucapan ‘saudaraku’, juga ucapan ‘kawanku’ atau ‘temanku’ serta apa hukum tersenyum kepada mereka untuk meraih simpatinya? jawab : Ucapan saudaraku kepada orang kafir hukumnya haram, tidak boleh diucapkan kecuali kepada seseorang yang memang saudaranya berdasarkan garis keturunan atau karena susuan. Demikian ini, karena jika tidak ada […]

 • Hukum Taat Kepada Penguasa

  Hukum Taat Kepada Penguasa

  Syaikh Ibn Utasimin ditanya tentang apakah hukum taat kepada penguasa yang tidak berhukum kepada kitabullah dan sunnah RasulNya shallallahu’alaihi wasallam? jawab : Ketaatan kepada penguasa yang tidak berhukum kepada kitabullah dan sunnah rasulNya hanya wajib dilakukan pada selain berbuat maksiat kepada Allah dan RasulNya, namun tidak wajib memeranginya karena hal itu. bahkan tidak boleh kecuali […]

 • Dzikir-Dzikir Wudhu’

  Dzikir-Dzikir Wudhu'

  Amalan apakah yang dianjurkan ketika berwudhu’, dan apakah doa yang mesti diucapkan setelahnya? Jawab : Alhamdulillah, tatacara wudhu’ menurut syariat adalah sebagai berikut: Menuangkan air dari bejana (gayung) untuk mencuci telapak tangan sebanyak tiga kali. Kemudian menyiduk air dengan tangan kanan lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya sebanyak tiga kali. Kemudian membasuh […]

 • Hukum Barang-Barang Yang Terbuat Dari Kulit Binatang

  Mohon dijelaskan tentang batasan-batasan penggunaan kulit binatang, baik yang halal dimakan maupun yang haram, baik yang telah disamak maupun belum? Alhamdulillah, kulit binatang yang halal setelah disembelih hukumnya suci. Ia boleh digunakan karena telah disembelih secara halal, seperti kulit unta, sapi, kamnbing, rusa, kelinci dan lain sebagainya, baik yang telah disamak maupun belum. Adapun kulit […]

 • Hukum Berwudhu’, Minum, Dan Buang Air Kecil Sambil Berdiri

  Adakah larangan berwudhu’, minum, dan buang air kecil sambil berdiri? Alhamdulillah, seorang muslim boleh berwudhu’ menurut keadaan yang lapang baginya, boleh duduk ataupun berdiri. Ia boleh minum sambil duduk ataupun berdiri, hanya saja mimun sambil duduk lebih utama. Demikian pula ia boleh buang air kecil sambil berdiri jika memang dibutuhkan dan auratnya tidak terlihat oleh […]

 • Orang Masuk Islam Sementara Masih Memiliki Teman-teman Kafir

  Kalau saya punya teman-teman kafir sebelum saya masuk Islam, apakah saya tetap boleh berteman dengan mereka? Atau saya hanya boleh berteman dengan orang-orang Islam saja? Al-Hamdulillah. Kami pernah melontarkan pertanyaan yang sama kepada Syaikh Al-Utsaimin, dan beliau menjawab sebagai berikut: “Tidak wajib bagi orang itu untuk memutus hubungan dengan teman-teman kafirnya, selama mereka tidak mengganggu, […]

 • Meletakkan Buku Diatas Alqur’an

  Apa hukum meletakkan buku diatas alqur’an? Jawab : Alhamdulillah, ahli ilmu sepakat akan wajibnya menjaga dan memuliakan mushaf (alqur’an), dan haram menghinakan dan merendahkan Mushaf. Memuliakan dan meagungkan mushaf termasuk mengagungkan syi’ar syi’ar Allah, sebagaimana firmanNya “..dan Barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, Maka Sesungguhnya itu timbul dari Ketakwaan hati.” (Qs. Al Hajj: 32) Dalam fatawa haditsiyah, […]

 • Hukum Meminta Kepada Allah dengan Kedudukan Si Fulan

  Apakah hukumnya seseorang yang di dalam doanya mengatakan, “Ya Allah aku meminta kepada-Mu dengan kedudukan si Fulan atau dengan hal si Fulan.” Apakah ada perbedaan antara ucapan itu dengan seseorang yang berkata kepada penghuni kubur, “Wahai Fulan tolonglah aku!” Jawab : Tidak boleh meminta kepada Allah dengan kedudukan atau hak si Fulan sekalipun dengan kedudukan […]