Category: Asilah

 • Status orang Yahudi dan Nasrani

  Apa Hukumnya mengkfirkan orang Yahudi dan Nashrani? Istilah kafir dalam islam telah jelas maknanya, secara ringkas ia adalah pembatal keimanan. Walaupun ada makna lain misalnya kufur ni’mat yang merupakan lawan kata syukur. Bila dikaitkan dengan agama lain tentunya makna kafir adalah yang membatalkan keimanan seseorang Agama selain islam juga menggunakan istilah kafir kepada orang yang […]

 • Hukum Mengucapkan Selamat Hari Raya

  Tanya: Sebenarnya, apa hukum mengucapkan selamat hari raya baik untuk personal maupun umum. Apakah bid’ah? Jawab: Termasuk perkara yang baik dan dimasyru’kan adalah bergembira di hari ‘ied misalnya dengan saling memberikan hadiah dan hiburan yang tidak melanggar batas-batas syar’i. Terdapat hadits yang dikisahkan ‘Aisyah, ia berkata : “(Suatu ketika) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam duduk-duduk, maka […]

 • Wajibkah Musafir Jum’atan?

  Apakah seorang yang sedang luar kota (safar) pada hari jum’at wajib mengikuti Jum’atan, apabila tidak ikut jum’atan tiga kali dengan sebab safar apakah termasuk yang meremehkan shalat jum’at sehingga mendapat ancaman termasuk golongan munafik? Shalat jum’at bagi orang yang mukim (tidak safar) hukumnya wajib, baik ia mendengar adzan maupun tidak. Para ulama tidak ada yang […]

 • Shalat Jum’at Bagi Wanita

  arrisalahnet Shalat Jum’at bagi Wanita

  Pertanyaan:  Assalamu’alaikum warahmatullahi Wabarakatuh, Apakah boleh bagi wanita hadir ikut Shalat Jum’at? dan apakah tetap harus melaksanakan shalat dhuhur?   Jawaban:  Wa’alaikumussalam Warahmatulahi Wabarakatuh, Bismillah walhamdulillah wasshalatu wassalamu ‘ala Rasulillah, tinggal dirumah merupakan hukum asal bagi wanita muslimah, sebagaimana firman Allah dalam surat al Ahzab ayat 33, “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah […]

 • Larangan memakai cincin

  Assalamu’alaikum Warahmatullah, Apa hukumnya seorang laki-laki memakai cincin besi? Seandainya boleh sebaiknya dipakaikan pada jari yang mana? Wa’alaikum Salam Warahmatullah Wabarakatuh, Bismillah, walhamdulillah wasshalatu wassalamu ‘ala Rasulillah, Islam merupakan agama yang sempurna, terbukti dalam urusan memakai cincin pun ada aturannya. Misalnya, diharamkan bagi laki-laki untuk memakai perhiasan atau aksesori emas, namun dibolehkan bagi wanita untuk […]

 • Hukum Memanfaatkan Barang Gadai

  Tanya : Kebiasaan di desa, orang pinjam uang dengan memberikan jaminan berupa sawah. Lalu, orang yang meminjami memanfaatkan sawah tersebut dan mengambil hasil panen atau dibagi dua dengan pemilik sawah. Apakah hal itu dibenarkan menurut tinjauan syariat? Jawab : Pada dasarnya barang jaminan dari hutang atau rahn sama sekali tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi hutang. […]

 • Hukum Baju Bergambar

  Tanya : Apakah hukum memakai baju atau kaos yang bergambar dan bolehkan bantal atau sprei kita bergambar? Jawab : Seorang muslim yang perhatian terhadap keislamannya akan memperhatikan apa yang di gunakan dan yang dipakai, apakah sudah sesuai dengan nafas islam atau belum. Menggunakan kaos atau baju yang bergambar hewan atau manusia dilarang dalam Islam, hal […]

 • Sepupu Boleh Dinikahi

  Banyak orang tua yang masih berkeyakinan bahwa sepupu dari pihak ayah adalah mahram (tidak boleh dinikahi), bernarkah itu? Anggapan bahwa sepupu dari keturunan ayah adalah mahram merupakan suatu kesalahan. Hal ini disebabkan kurang kritisnya dalam mengkoreksi pemahaman yang pernah didapat dari orang tua dan guru atau kemungkinan yang lain adalah kurangnya pendalaman keilmuan Islam, maka […]

 • Shalat dengan Celana Isbal

  Assalamu’alaikum warohmatullah. Tanya ustadz, benarkah sholat tidak diterima kalau isbal? Apa dalilnya kalau shalatnya orang yang isbal tidak diterima, jazakallah khairan. Wa’alaikum salam warahmatullah Alhamdulillah, wasshalatu wassalamu ‘ala Rasulillah wa ’ala aalihi wa man waalah, dalam hal ini terdapat hadits yang menjelaskan tidak diterima shalatnya laki-laki yang menjulurkan pakaian menutupi mata kaki. namun hadits ini […]

 • Shalat Sunnah Fajar Terlambat

  Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Tanya ustadz, bila ketinggalan jama’ah shalat shubuh di masjid, sebaknya shalat sunnah qabliyah dulu kemudian shalat shubuh sendiri, atau langsung shalat shubuh baru kemudian mengqadha’ sunnah qabliyah shubuh, dan kapan waktu yang diperbolehkan mengqadha’ qabliyah shubuh? mengingat ada larangan shalat seusai melaksanakan shalat shubuh? jazakumullah atas jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh […]

 • Mengangkat Tangan Ketika Berdoa

  Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Apakah termasuk sunnah Nabi mengangkat kedua tangan bagi khotib dan makmum ketika mengamini doa pada khutbah jum’at, bolehkah mengucapkan aminya denga suara yang keras, bersama-sama dan bolehkah menjawab orang yang bersin dengan yarhamukallah ketika khatib sedang berkhutbah?Syukran. Jawab: Wa’alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh. Di masyru’kan bagi khotib untuk berdoa di akhir khutbahnya dengan cara […]

 • Memebang Aurat, Batalkah Wudhunya?

  Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Ustadz, ana mau tanya, apakah memegang aurat (kemaluan) anak baik laki-laki maupun perempuan atau memegang aurat kita sendiri membatalkan wudhu? Syukran. Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh Jawab: Wa’alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh. Jika seseorang dalam keadaan wudhu (suci) kemudian memandikan anaknya dan menyentuh kemaluan anak (baik yang depan maupun belakang), maka hal ini tidak menyebabkan wudhunya […]

 • Makmum kepada Masbuq

  Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Ada dua pertanyaan yang saya ajukan. Pertama, bagaimana bila ada seorang imam pada shalat sirriyah tapi ia membaca dengan jahriyah? Kedua, apa hukumnya seorang yang masbuq dimakmumi? Maman Y. Boja, kendal Jawab : Wa’alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh Pertama: Mengeraskan bacaan pada shalat jahriyah (seperti subuh, dua rakaat awal maghrib dan isya’) dan tidak […]

 • Berdiri untuk Menyambut Orang

  Assalamu’alaikum Warahmatullah Apa hukumnya dalam islam tentang berdirinya seseorang untuk menghormati yang lain, misalnya berdirinya para pelajar untuk gurunya saat memasuki kelas, danApakah boleh berdiri untuk lagu kebangsaan dan hormat kepada bendera? Jawab : Wa’alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh Sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Nabi Muhammad n dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, sedang sebaik-baik generasi adalah generasi […]

 • Sholat di Kuburan?

  Bolehkan sholat jenazah di kuburan, apakah ini termasuk dalam larangan nabi untuk tidak shalat di kuburan? Terdapat beberapa hadits yang secara umum melarang seorang muslim untuk melakukan sholat di kuburan, diantaranya hadits : اْلأَرْضُ كُلُّهاَ مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ “Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi.” (HR. Abu daud, Tirmidzi dan Darimy, […]