Tag: fatwa masayikh

 • Zakat Mal Ke Lembaga Sosial

  arrisalahnet bayar zakat mal ke lembaga sosial

  Bolehkah membayarkan zakat mal (harta benda) pada lembaga sosial, untuk dibelanjakan sapi-sapi yang akan disembelih pada hari Raya idul adha dan akan dibagikan kepada para fakir miskin? Alhamdulillahirabbil’alamin Pertama: Diwajibkan mengeluarkan zakat tepat pada waktunya dan tidak boleh diakhirkan, kecuali untuk kemaslahatan yang rajih dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kedua: Dibolehkan membayarkan zakat […]

 • Syarah Sullamul Wushul Abu Zufar Mujtaba

  Allah Yang Pertama dan Yang Terakhir

  Biografi Syaikh Hafizh bin Ahmad al-Hakami Penulis Matan Sullamul Wushul Pengantar Redaksi: Dengan izin Allah, mulai edisi ke-175 ini, kami akan menyajikan syarah kitab “Sullamul Wushul ila ‘Ilmil Ushul fit Tauhid”. Sebuah kitab kecil yang memuat matan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ditulis secara nazham oleh Syaikh Hafizh bin Ahmad al-Hakami (1342-1377 H). Syarah akan ditulis […]

 • Membaca Alqur’an Dengan Suara Yang Keras Di Masjid

  Membaca Alqur’an Dengan Suara Yang Keras Di Masjid

  Apa hukum membaca alqur’an dengan suara yang keras di masjid, sedangkan masyarakat sekitar masjid sangat merasa terganggu? subirman kahar, tanjab barat jambi Jawab : bismillah walhamdulillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah wa man tabi’a hudah. Waba’du. Membaca Alqur’an merupakan ibadah mulia dan agung, baik ketika sedang shalat dan di luar shalat. Setiap muslim perlu […]

 • Puasa dan Zakat

  Puasa dan Zakat

  Berzakat Atas Nama Pembantu Rumah Tangga Pertanyaan : Apakah wanita yang berprofesi menjadi pembantu rumah tangga diwajibkan mengeluarkan zakat fitri? Jawab : Wanita pembantu rumah tangga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri karena ia juga seorang muslimah, akan tetapi apakah yang menanggung dirinya sendiri atau boleh ditanggung oleh tuan rumahnya?, maka pada dasarnya zakat firti wanita […]

 • Hukum Mengucapkan, “Saudaraku ….

  hukum mengucapkan

  Pertanyaan : Apa hukum mengucapkan kepada orang kafir dengan ucapan ‘saudaraku’, juga ucapan ‘kawanku’ atau ‘temanku’ serta apa hukum tersenyum kepada mereka untuk meraih simpatinya? jawab : Ucapan saudaraku kepada orang kafir hukumnya haram, tidak boleh diucapkan kecuali kepada seseorang yang memang saudaranya berdasarkan garis keturunan atau karena susuan. Demikian ini, karena jika tidak ada […]

 • Hukum Meminta Kepada Allah dengan Kedudukan Si Fulan

  Apakah hukumnya seseorang yang di dalam doanya mengatakan, “Ya Allah aku meminta kepada-Mu dengan kedudukan si Fulan atau dengan hal si Fulan.” Apakah ada perbedaan antara ucapan itu dengan seseorang yang berkata kepada penghuni kubur, “Wahai Fulan tolonglah aku!” Jawab : Tidak boleh meminta kepada Allah dengan kedudukan atau hak si Fulan sekalipun dengan kedudukan […]

 • Apa Hukum Menjual Kucing dan Memelihara Anjing

  Tawasul Kepada Nabi

    Apa Hukum Menjual Kucing Apa hukum menjual dan membeli kucing? Jawab : Alhamdulillah, kebanyakan ulama membolehkan jual beli kucing, namun sebagian Ahli ‘ilmu mengharamkannya. Dan yang rajih (kuat) adalah pendapat yang mengharamkan jual beli kucing, karena terdapat hadits yang melarang menjual kucing dan tidak ada nash lain yang menyelisihinya. عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ […]