Tag: hijrah dari fitnah

  • Sahabat yang Hijrah dari Fitnah

    “Aku menemui beliau n seraya mengucapkan salam. Akulah orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada beliau dengan perkataan; assalaamu ‘alaika ya Rasulullah.’ Beliau menjawab: ‘Wa ‘alaikas salam, siapakah kamu? (HR.Muslim) Dialah Abu Dzar Al Ghiffaary, Jundub bin Junadah z, sahabat mulia meriwayatkan sebanyak 128 hadits, yang Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam berkata tentangnya : مَا أَظَلَّتِ […]