Tag: kaum quraisy

  • Sa’ad bin Mu’adz, Kematiannya Menggetarkan ‘Arsy Ar-Rahman

    majalah arrisalah, Sa'ad bin muadz Kematiannya Menggetarkan 'Arsy Ar Rahman

    Perang Badar menjelang. Rasulullah ﷺ dihadapkan pada pilihan harus menghadapi seribu pasukan kafir Quraisy, sementara jumlah pasukan kaum muslimin hanya sekitar tiga ratus orang. Beliaupun meminta pendapat para sahabat. Para pimpinan Muhajirin menyatakan siap menghadapi peperangan sampai titik darah penghabisan. Sedangkan para sahabat Anshar yang merupakan mayoritas peserta pasukan belum memberi pandangan. Beliapun meminta pendapat […]