Tag: maqtufah

 • Bi’ru Ma’unah

  arrisalahnet tragedi Bi'ru Ma'unah

  Bulan Shafar tahun keempat hijriah, bulan yang sama terjadinya tragedi ar-Raji’, terjadi tragedi yang lebih memilukan. Ketika itu datang Abu Barra` ‘Amir bin Malik menemui Rasulullah  di Madinah, kemudian oleh beliau diajak kepada Islam. Ia tidak menyambutnya, namun juga tidak menunjukkan penolakan. Kemudian dia berkata: “Wahai Rasulullah, seandainya engkau mengutus shahabat-shahabat engkau kepada penduduk Najd […]

 • Perang Uhud

  uhud

  Rasulullah berangkat dari Madinah bersama pasukan Muslim menuju Uhud. Sesampainya di suatu tempat yang bernama Syaikhan, Beliau melihat pasukan yang identitasnya belum diketahui. Akhirnya diperoleh informasi bahwa pasukan tersebut adalah orang-orang Yahudi sekutu dari Abdullah bin Ubay. Rasulullah pun memerintahkan pasukan Yahudi tersebut untuk kembali ke Madinah, Rasululah berkata, “Jangan meminta pertolongan orang-orang musyrik dalam […]

 • Bara Dendam Kafir Quraisy

  Quraisy

  Dengan kekalahan kaum Quraisy di Perang Badar dan banyak terbunuhnya pemuka dan bangsawan Quraisy, Makkah penuh dengan kebenciam terhadap Rasulullah dan pengikutnya. Bagaimana kaum Quraisy dapat melupakan kekalahan itu, sedang mereka adalah kabilah yang angkuh dan mempunyai kedudukan terhormat. Mereka selalu berkabung, selalu menangisi dan meratapi, hati mereka dipenuhi hasrat untuk balas dendam. Bara semakin […]

 • Gejolak Pasca Kemenangan

  Gejolak Pasca Kemenangan

  Kemenangan Rasulullah dan pasukannya menimbulkan gejolak masyarakat jazirah Arab. Pada awalnya mereka tak terlalu peduli dengan munculnya seseorang yang mengaku sebagai Nabi dari suku Quraisy. ditambah pula dengan terusirnya Rasulullah dan pengikutnya dari tempat kelahirannya, Makkah. Setelah Kemenangan Pasukan Muslim Tetapi dengan kemenangan pasukan Muslim di perang Badar, mereka mulai menganggap bahwa Muhammad dan pengikutnya […]

 • Serangan Balik Tentara Allah

  serangan balik tentara allah

  “Kokohkanlah! Demi diri Muhammad yang ada di tangan-Nya, tidaklah seseorang di antara mereka berperang pada hari ini, berperang dengan sabar, mengharap keridhaan Allah, maju terus pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga.”” ujar Nabi Muhammad kepada kaum Muslimin di tengah perang Badar. “Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi.” “Bakhin! Bakhin!” seketika […]

 • Kesabaran Berbuah Keimanan

  Kesabaran Berbuah Keimanan

  Pada suatu ketika Rasulullah bersama kaum muslimin berencana mengadakan umrah ke Baitul Haram, sekaligus menengok kampong halaman yang telah lama ditinggalkan. Rasulullah menyadari bahwa bentrokan fisik bisa saja terjadi, maka beliau mengajak sebanyak mungkin orang. Termasuk Badui pedalaman yang belum memeluk Islam sekalipun, untuk umrah bersama, tentu menurut tata cara yang diyakini masing-masing. Dengan begitu […]

 • Silsilah Shirah Nabawiyah

  Silsilah Shirah Nabawiyah

  Salah satu syarat yang wajib dimiliki bagi siapa saja yang melantunkan kalimat tauhid atau syahadat adalah mahabbah. dan mahabbah merupakan amalan hati, yang tercermin dalam amalan lisan dan arkan (angota badan). jika tidak ada mahabbah maka gugurlah syahadat yang diikrarkan. Orang yang bersyahadat namun tidak mencintai Allah atau salah menempatkan posisi puncak kencintaanya, serta tidak […]