Tag: motivasi islami

 • Kisah-kisah Menggugah dalam Menjalankan Sunnah

  majalah akhlak islami, kisah-kisah berhikmah dalam menjalankan sunnah

  Para salaf tak hanya antusias dalam mencari ilmu. Semangat mereka dalam mengamalkan ilmu setara dengan mujahadah mereka dalam mencarinya. Karena mereka paham bahwa maksud dicarinya ilmu adalah untuk diamalkan. Tak hanya dalam hal yang wajib, perkara sunnah yang telah mereka ketahui tak sedikitpun mereka remehkan, Jika para sahabat bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang […]

 • Amalnya di Puncak, Takutnya Mencapai Klimaks

  Majalah islami ar-risalah: Amalnya di Puncak, Takutnya Mencapai Klimaks

  Ibnul Qayyim dalam kitabnya al-Jawaabul Kaafi menyebutkan salah satu karakter para shahabat RDLH, “Barangsiapa memerhatikan keadaan para sahabat RDLH, niscaya mendapatkan bahwa mereka “fii ghayatil amal ma’a ghayatil khauf“, berada dalam puncak amal, namun juga berada dalam puncak takut kepada Allah.” Maka bandingkanlah dengan kondisi rata-rata kaum muslimin, yang minimalis dalam beramal shalih, namun terlalu […]

 • Teruntuk Muslimah: Jangan Ragu Mendatangi Majelis Ilmu

  majalah keluarga islam, buat wanita jangan ragu mendatangi majelis ilmu

  Ketika wanita Indonesia mengenal Kartini sebagai tokoh pendidikan wanita, jauh sebelumnya Islam telah memiliki tokoh-tokoh besar di bidang pendidikan. Ketika peradaban lain masih menganggap wanita sebagai makhluk kelas dua, Islam telah menyamakan kedudukan pria dan wanita dalam hal pendidikan. Rasulullah bersabda, “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah) Dalam hal ini, para […]

 • Jadilah yang Pertama dalam Kebaikan

  majalah islami bagus majalah islami bagus Jadilah Orang yang Pertama Mengerjakan Kebaikan

  Abu Thalhah adalah sahabat Anshar yang kaya di Madinah. Aset terbesar dan yang paling ia sukai adalah Kebun Bairaha’ yang terletak di depan masjid. Nabi SAW biasa masuk dan minum air di dalamnya. Ketika turun ayat Allah, “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa […]