Tag: nomer satu

  • Jadilah yang Pertama dalam Kebaikan

    majalah islami bagus majalah islami bagus Jadilah Orang yang Pertama Mengerjakan Kebaikan

    Abu Thalhah adalah sahabat Anshar yang kaya di Madinah. Aset terbesar dan yang paling ia sukai adalah Kebun Bairaha’ yang terletak di depan masjid. Nabi SAW biasa masuk dan minum air di dalamnya. Ketika turun ayat Allah, “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa […]