Tag: rahmatan lil ‘alamin

  • Membela Kerahmatan Islam

    membela kerahmatan islam

    “Kita mau menempatkan Islam sebagai Rahmatan lil ‘alamin, Rahmat buat semesta alam, rahmat buat orang hindu, orang kristen…” apa maksud perkataan ini? Memang begitulah Islam, Rahmat bagi semesta alam. Bagi manusia, jin, tumbuhan, hewan semuanya mendapatkan kerahmatan dengan ditusnya Rasulullah shalallahu’alaihi wasallam. Namun ungkapan rahmatan lil alamin ini sering disalahgunakan oleh orang yang mengaku muslim […]

  • Rahmatan lil ‘alamiin versi Anu

    rahmatan lil 'alamin

    Islam adalah agama Rahmatan lil ‘alamin, semua orang sepakat akan hal ini. Artinya islam adalah agama yang membawa keadilan, kedamaian dan rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya manusia terlebih orang islam, akan tetapi segenap makhluk yang ada di dunia ini yang meliputi manusia, jin, binatang, tumbuhan dan benda mati. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Anbiya: […]