Tag: tentukan pilihan hadapi kenyataan

  • Tentukan Pilihan Hadapi Kenyataan

    Dialah Asiyah, permaisuri Fir’aun seorang raja besar yang sangat legendaris. Memiliki pasukan yang sangat banyak dan kuat. Hidup dalam kemewahan, dimanjakan suaminya dan dimuliakan oleh rakyatnya. Hingga tatkala ia memproklamirkan keimanannya kepada Allah, segalanya menjadi berubah seketika. Abul Aliyah berkata bahwa Fir’aun mengetahui keimanan istrinya, lalu dia keluar di hadapan khalayak ramai seraya berkata, “Apa […]