Tag: umar bin abdul azis

  • Warisan Terbaik Untuk Anak

    majalah ar-risalah, warisan terbaik untuk anak

    Di hari pembaiatan Khalifah al-Mansur, datanglah Muqatil bin Sulaiman rahimahullah. Kemudian sang khalifah pun berkata kepadanya, ”Nasihatilah aku wahai Muqatil!” Beliau menjawab, “Apakah nasihat dengan apa yang pernah saya lihat, ataukah dengan apa yang pernah saya dengar?” Khalifah menjawab, “Nasihatilah aku dengan apa yang pernah engkau lihat!” Muqatil mulai memberikan nasihat, “Wahai Amirul mukminin, adalah […]