Tag: tahun baru

 • ‘Suro’ Bulan Rahmat Bukan Keramat

  majalah ar-risalah, suro muharram bukan bulan keramat

  Muharram, orang jawa menyebutnya bulan suro. Ia identik dengan bulan sakral, angker dan keramat. Penganut klenik mencapai puncak kegigihannya menjalani ritual di bulan ini. Menjamas keris pusaka, sedekah laut, sedekah bumi, ruwatan sampai pagelaran wayang yang bertujuan agar mendapat berkah, panen bertambah, menghindari pageblug (bencana) dan semisalnya. Tempat-tempat (yang dianggap) keramat pun ramai didatangi orang. […]

 • Refleksi Akhir Tahun 1435 H

  Menggantungkan harapan, bukan suatu yang salah, bahkan sebuah keharusan. Harapan, cita-cita dan keinginan lah yang akan memberi orientasi hidup seseorang atau sebuah komunitas bahkan sebuah bangsa untuk bergerak, berkreasi dan melakukan inovasi agar hope yang dicanangkan berhasil diraih, present (menjadi nyata) dan actual. Masalahnya, apakah penggantungan harapan itu disertai pemenuhan sebab-sebab yang menjadikannya terwujud atau […]

 • Hari Raya Siapa?

  Sahabat mulia Umair bin Sa’ad, yatim dan miskin sejak kecil di Madinah. Keadaannya berubah Setelah ibunya menikah lagi dengan seorang hartawan dari kabilah Aus, bernama Al Julas bin suwaid. Diasuhlah Umair bin Sa’ad oleh Julas layaknya anak sendiri, Umair mendapatkan perhatian penuh dari bapaknya yang baru, sehingga semakin melekat dan tumbuh rasa cinta Umair kepada […]