Para-Pendusta


Para Pendusta

Para Pendusta – Belum lama ada al qiyadah islamiyah dan gavatar, kemudian baru baru ini muncul di jombang seorang lelaki yang mengklaim dirinya sebagai…


Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: